Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Pilczycy

Sprawozdanie z działalności świetlicy

Sprawozdanie z pracy opiekuńczo –wychowawczej świetlicy szkolnej w  roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Pilczycy.

    Opieką świetlicową objętych zostało 50 uczniów z klas 0 -VII. Są to uczniowie, których rodzice pracują, jak również uczniowie, którzy dojeżdżają do szkoły autobusem. Zajęcia świetlicowe odbywały w godzinach 11.50 – 15.00. Zajęcia prowadzone w świetlicy były oparte o zatwierdzony na początku roku szkolnego plan pracy świetlicy. Tematyka zajęć uwzględniała kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. Zajęcia świetlicowe miały zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy, odbywały się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć. Celem działalności naszej świetlicy było przede  wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku i odrobienia prac domowych. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą starała się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staraliśmy się ,aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się. Dzieciom przebywającym w świetlicy zaoferowano uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć.  Były to zajęcia:

   -  plastyczne, techniczne i muzyczne

   - gry i zabawy ruchowe

   - gry i zabawy dydaktyczne

   - zajęcia integrujące grupę

   - zajęcia dydaktyczne podnoszące i usprawniające możliwości intelektualne                                                                  

  - zajęcia literackie (wspólne czytanie, opowiadanie treści, plastyczne przedstawianie     utworów literackich),

 - zajęcia audiowizualne (oglądanie bajek i filmów),

   - zajęcia komputerowe

   - zajęcia czytelnicze

 Podjęte przez wychowawców świetlicy działania ukierunkowane zostały na rozwój zainteresowań wychowanków i zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwiała uczniom odrabianie zadań domowych i pomoc uczniom słabszym w nauce.   Wychowankowie świetlicy wykonywali kartki okolicznościowe , tworzyli bransoletki, wykonywali dekoracje dostosowane do pory roku  i świat, jak również recytowali wiersze , śpiewali piosenki. poznawali tradycje  i obrzędy narodowe.   Uczniowie rozwijali logiczne myślenie poprzez m.in. uczestnictwo w grach logiczno-strategicznych np. sudoku, szachy. Rozwijali logikę myślenia wykonując różnorakie prace techniczne. Zajęcia czytelnicze były wspaniałą okazją do rozwijania kompetencji czytelniczych, zdobywania wiedzy oraz przekazywania wartości i norm społecznych. Kreatywność uczniów dostrzec można było poprzez ekspozycję prac na gazetkach ściennych, dekoracjach, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom biorącym czynny udział w zajęciach plastyczno-technicznych. Duża część prac powstawała z ponownego wykorzystania  zużytych materiałów. W efekcie uczyliśmy wychowanków, w jaki sposób chronić środowisko naturalne oraz rozwijać ich twórczość. Zorganizowano kiermasz kartek walentynkowych i loterię fantową.  Zajęcia sportowe dały uczniom możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego po zajęciach szkolnych, rozbudzały zainteresowanie różnymi formami aktywności fizycznej, pozwalały odpocząć i zregenerować siły.  Uczniowie mięli czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystali z gier edukacyjno- towarzyskich zgromadzonych w świetlicy. W pracy dużą uwagę zwracano na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, nawiązywania pozytywnych kontaktów interpersonalnych, umiejętności rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, umiejętności panowania nad emocjami, jak również na upowszechnienie zasad kultury osobistej, przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się w świetlicy i na terenie szkoły. Nauczyciele pracujący w świetlicy brali czynny udział w życiu szkoły:  wykonywali dekorację na uroczystości szkolne, służyli pomocą w codziennych troskach dzieci i nauczycieli.

Świetlicowe działania

Utworzono dnia 18.06.2018, 15:30

Imieniny

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Dzwonki szkolne

800 - 845​ - I lekcja
845- 855​ - przerwa
855 - 940 - II lekcja
940 - 950​ - przerwa
950 - 1035​ - III lekcja
1035 - 1045​ - przerwa
1045 - 1130​ - IV lekcja
1130 - 1150​ - przerwa
1150 - 1235​ - V lekcja
1235 - 1245​ - przerwa
1245 - 1330​ - VI lekcja
1330 - 1345​ - przerwa
1345 - 1430​ - VII lekcja