Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Pilczycy

Historia szkoły

Rok 1906 - założenie szkoły "ochronki" przez hrabinę Zofię Zamoyską, żonę hr. Władysława Zamoyskiego - właściciela dóbr Pilczyca, do której uczęszczały dzieci z okolicznych wiosek.

Rok 1920 - zostaje utworzona dwuklasowa szkoła powszechna, w której uczą Józefa Bielska i Maria Woroniecka pełniąca funkcje kierownika. Do szkoły uczęszczają dzieci z Pilczycy, Rudy Pilczyckiej i Piasków.

Rok 1923 - szkoła zostaje przemianowana na trzyklasową. Obwód szkolny zwiększa się o następujące miejscowości: Skąpe, Rytlów, Zaostrów i Olszówka. Liczba uczniów wynosi 257. Kierownikiem szkoły jest Maria Widekowa, a nauczycielkami - Maria Woroniecka i Marta Borkiewiczówna.

Rok 1927 - szkoła staje się czteroklasowa. Do pracy przychodzi nowy nauczyciel - Franciszek Szczekocki.

Rok szkolny 1930/1931 - naukę rozpoczyna 312 dzieci w 2 oddziałach pierwszych, 2 - drugich, 1 - trzecim, 1 - czwartym, a oddziały V-VI połączono. Wówczas działała już biblioteka szkolna, sklepik, założono Kasę Oszczędności i LOPP (Ligę Obrony Powietrznej Państwa).

Rok szkolny 1931/1932 - zatrudnionych jest 4 nauczycieli: Marta Borkiewiczówna-Szczekocka (kier. szkoły), Franciszek Szczekocki, Maria Woroniecka, Zofia Konieczna. Liczba uczniów wzrasta do 357, którzy uczą się w 5 oddziałach, ponieważ szósty nie został utworzony z powodu braku pomieszczenia i nauczyciela.

Rok szkolny 1932/1933 - dzięki pomocy hr. W. Zamoyskiego zostaje utworzona 6 klasa.

Rok szkolny 1935/1936 - liczba klas wzrasta do 7. Szkoła nadal boryka się z trudnościami lokalowymi i dlatego zostaje dodatkowo wynajęty budynek mieszkalny. Część zajęć odbywa się w klasach łączonych. W tym czasie tylko dwóch uczniów kontynuuje naukę w gimnazjum w Końskich.

Rok szkolny 1937/1938 - od obwodu szkoły zostaje odłączona wieś Zaostrów, gdzie utworzono nową szkołę, do której uczęszczają dzieci z Zaostrowia i Mokrego Lasu. Pomimo to Pilczyca utrzymuje swój najwyższy stopień organizacyjny, czyli 7 oddziałów. Pracuje w niej 5 nauczycieli: Fr. Szczekocki(kierownik), Zofia Kaczkowska, Helena Jończyk, Maria Woroniecka i pani Michalska. W szkole działają następujące organizacje: Polski Czerwony Krzyż, Szkolna Kasa Oszczędności, Towarzystwo Popierania Budowy Szkół oraz Sklepik Uczniowski.

Rok szkolny 1939/1940 - na skutek wybuchu II wojny światowej rozpoczął się 1 lutego 1940r. Sytuacja w kraju spowodowała, że zaledwie 144 uczniów zgłosiło się do szkoły. Jednak nawet oni uczęszczali nieregularnie. Rok szkolny zakończono 30 czerwca. Promocje do następnych klas uzyskało tylko 30 dzieci.

Lata 1940/1945 - szkoła w Pilczycy mimo działań wojennych funkcjonuje, ale bardzo często są zawieszane zajęcia lekcyjne. Starsi uczniowie wraz z rodzicami pracują przy kopaniu okopów w Górach Mokrych. W szkole pozostaje tylko 2 nauczycieli: Maria Woroniecka i Zofia Kaczkowska.  W obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu ginie Franciszek Szczekocki.

Rok 1954 - umiera Maria Woroniecka, która zostaje pochowana na cmentarzu parafialnym w Pilczycy.

Lata 1954/1957 - grono pedagogiczne stanowią: Włodzimierz Wierzbicki (kierownik), Matylda Kowalska, Zygmunt Najmrodzki i Józef Krawczyk. W tym czasie remontowano budynek szkolny. Starsze klasy ze względu na brak sal lekcyjnych uczyły się w godzinach popołudniowych.

Rok szkolny 1957/1958 - stanowisko kierownicze obejmuje Tadeusz Fijołek. Jako nauczyciele pracę podejmują: Kazimierz Fijołek oraz Stanisława Tomaszewska.

Rok szkolny 1958/1959 - do szkoły jako kierownik przychodzi Jan Ciszek

Lata 1960/1967 - maja miejsce częste zmiany kadrowe. Stanowisko kierownika najpierw piastuje Stanisław Zbrowski, a później Zygmunt Rogoziński.

Rok szkolny 1966/1967 - szkoła zostaje przekształcona w 8-klasową szkołę podstawową.

Rok szkolny 1968/1969 - kierownikiem szkoły zostaje Alfred Wilk i pełni tę funkcję przez kolejnych 8 lat. Wówczas grono pedagogiczne stanowili: Matylda Kowalska, Helena Pałka, Stanisław Olszewski, Barbara Stępień, Elżbieta Sowińska, Franciszka Wawrzos, Stanisława Bała.

Rok szkolny 1976/1977 - dyrektorem szkoły zostaje  Zenon Biały i pełni tę funkcję przez kolejnych 16 lat. Do grona pedagogicznego dołączają Jadwiga Biała i Maria Domaradzka. Szkoła w Zaostrowiu staje się filią SP w Pilczycy.

Lata 80-te to reforma oświaty, obniżenie pensum dydaktycznego do 18 godzin, zmiany kadrowe. Pracę podejmują nowi nauczyciele: Bogusława Marczyńska, Małgorzata Biała, Halina Pniewska, Stanisław Arwaj, Wiesława Arwaj, Alicja Pełka, Jolanta Zygała, Ewa Matuszczyk, Barbara Biała.

21 stycznia 1983 r. - powołanie Społecznego Komitetu Budowy Szkoły. Przewodniczącym został Jan Stanisław Matuszczyk

18 maja 1986r. - wmurowanie kamienia węgielnego i rozpoczęcie prac budowlanych.

Do września 1992 r. budową szkoły zajmuje się dyrektor Zenon Biały. Później odchodzi na emeryturę. Funkcję dyrektora szkoły obejmuje Wiesława Arwaj.

1 września 1993 r.- uroczyste otwarcie, poświęcenie i oddanie do użytku nowego budynku szkolnego.Uroczystość rozpoczyna się mszą świętą w kościele w Pilczycy. Poświecenia szkoły dokonuje biskup radomski Edward Materski. Wstęgę przecinają kurator oświaty Andrzej Sygut oraz przewodniczący SKBS Jan Matuszczyk.Dzieci przygotowują piękny program artystyczny. Stara szkoła zostaje zamknięta. Do nowej szkoły przechodzi  także przedszkole z dwiema nauczycielkami: Wiesławą Kozińską i Stanisławą  Świercz.

Lata 90-te to kolejne zmiany kadrowe. Na emeryturę odchodzą Jadwiga Biała, Helena Pałka i Stanisława Bała. Z pracy rezygnuje Bogusława Marczyńska. Na ich miejsce zatrudnieni zostają: Agnieszka Wójcik, Krzysztof Mariańczyk, Zofia Gunerka, Tomasz Szymkiewicz. Liczba uczniów w szkole waha się w granicach 120- 125.

Rok 1997 - rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej z inicjatywy dyrektorki Wiesławy Arwaj.

Rok 1999 - reforma oświaty i przekształcenie 8-klasowej szkoły podstawowej w 6-klasową. Zmianie ulegają przedmioty nauczania: kl. I-III to nauczanie zintegrowane, kl. IV - VI to język polski, język obcy (rosyjski), historia i społeczeństwo, przyroda, matematyka, technika, informatyka, sztuka, wychowanie fizyczne, religia. Powstanie gimnazjum w Słupi. Przejęcie finansowania szkół przez gminę.  Redukcja zatrudnienia. Do pracy w innych placówkach przechodzą: Tomasz Szymkiewicz i Wiesława Kozińska.

Grudzień 2003r. - oddanie do użytku sali gimnastycznej (dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrektorki Wiesławy Arwaj).Uroczyste otwarcie ma miejsce 5 września 2004 r. Uroczystość uświetniają władze wojewódzkie, powiatowe i gminne. Uczniowie pod kierunkiem pani Alicji Janowskiej prezentują piękny program artystyczny.

Lata 2000 -2005 to spadek liczby uczniów, będący efektem niżu demograficznego. Liczba uczniów maleje do 86 w roku  szkolnym 2005/2006. Od września 2004r. "zerówka" staje się obowiązkowa dla wszystkich sześciolatków.

Rok szkolny 2005/2006 szkoła otrzymuje nową pracownię komputerową.

W roku szkolnym 2007/2008 biblioteka szkolna zostaje wyposażona o 4 stanowiska komputerowe.

Rok szkolny 2008/2009 - w szkole następuje wymiana pieców centralnego ogrzewania na nowoczesne z podajnikami opału.Do pracy w szkole dołącza pani Dorota Dębska.

Rok szkolny 2009/2010 - wymiana stolarki okiennej w budynku szkolnym oraz wykonanie zadaszenia nad wejściem do szkoły. Placówka otrzymuje zestaw multimedialny: tablicę interaktywną, projektor i laptop.W tym roku szkolnym na roczny urlop zdrowotny odchodzi katechetka pani Zofia Gunerka, a  naukę religii prowadzą księża: Jarosław Wypchło i Andrzej Pyzik. Od listopada zaczyna działać unijne przedszkole pod nazwą przedszkole " Moje marzenie".

Rok szkolny 2011/2012 - szkoła pozyskuje pracownię języków obcych.

Historia szkoły

Utworzono dnia 09.03.2018, 19:33

Imieniny

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Dzwonki szkolne

800 - 845​ - I lekcja
845- 855​ - przerwa
855 - 940 - II lekcja
940 - 950​ - przerwa
950 - 1035​ - III lekcja
1035 - 1045​ - przerwa
1045 - 1130​ - IV lekcja
1130 - 1150​ - przerwa
1150 - 1235​ - V lekcja
1235 - 1245​ - przerwa
1245 - 1330​ - VI lekcja
1330 - 1345​ - przerwa
1345 - 1430​ - VII lekcja